Årsmöte 2016

Dags för årsmöte igen.

Varmt välkommen till Mälaröarnas företagareförenings årsmöte som i år hålls ute på vackra Ekebyhovs slott. Vi sammanfattar året som har gått och planerar för det nya, samt avnjuter en härlig middag tillsammans med ett par goda viner.

DAGORDNING
§ 1 Öppnande
§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande
§ 3 Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
§ 4 Val av ordförande för mötet
§ 5 Val av justeringsman utöver ordförande för mötet
§ 6 Val av sekreterare för mötet
§ 7 Fastställande av dagordning för årsmötet
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning
§ 9 Revisionsberättelsen
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning
§ 11 Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
§ 12 Val av ordförande på ett år
§ 13 Val av övriga ledamöter på två år
§ 14 Återval och/eller fyllnadsval
§ 15 Val av revisorer och revisionssuppleanter på ett år
§ 16 Val av valberedning på ett år
§ 17 Fastställande av inträdes- och årsavgift
§ 18 Fastställande av arvode till styrelsen
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Avslutning
Dagordning enligt Stadgar för Mälaröarnas Företagareförening

NÄR?
Datum: Torsdag 7 april
Plats: Ekebyhovs Slott
Adress: Björkuddsvägen 107, Ekerö
Tid: Från kl. 17.00
– 17.00 mingel
– 17.30 årsmöte
– 18.30 vinprovning med Arne Skog ”Att sätta vin i system – Att sälja vin till Systembolaget”
– 19.00 middag
Pris: Vinprovning 150 kr / pers (betalas kontant på plats). Föreningen bjuder på middagen.
Anmälan till: info@malaroff.se OSA senast 4 april.
Övrigt: Här kan du läsa föreningens Verksamhetsberättelse 2015 och Resultat_balans_revisionsb-2015

GÅ MED I STYRELSEN?
Är du också intresserad av att driva föreningen framåt? Maila oss gärna på info@malaroff.se

Varmt välkomna!Med vänliga hälsningar
MFFs styrelse

Lämna ett svar