Syfte

– Att vara medlem i föreningen är ett sätt att knyta kontakter och att synas lokalt i Ekerö Kommun. Medlemsföretag syns även på föreningens hemsida med kontaktuppgifter.

– Vid några tillfällen per år arrangerar vi inspirationsträffar då vi besöker ett företag i kommunen. Ofta med en gästföreläsare och tjänstemän och politiker från kommunen. Företagare får också möjligheten att presentera sig och sin verksamhet.

– Föreningen representeras även i kommunens näringslivsråd där vi lyfter viktiga frågor till tjänstemän och politiker.