Årsmöte 2017

(Foto: Kaggeholms slott)

Välkommen till årsmöte!

Nu är det åter dags för Mälaröarnas Företagareförenings årsmöte. Vi sammanfattar året som har gått och planerar för det nya. Mötet hålls i år på Kaggeholms Slott där ni bjuds på en spansk/peruansk middag och har möjlighet att prova öl från våra lokala bryggerier. 

Datum: Tisdag 25 april
Plats: Kaggeholms Slott178 54 Ekerö.
Buss avgår från Ekerö Centrum kl. 17.00. Återresa kl. 21.00.
Tid: Från kl. 17.00
 17.00 mingel
– 17.30 årsmöte
– 18.30 ölprovning
– 19.00 middag
Pris: Ölprovning till självkostnadspris (betalas kontant på plats). Föreningen bjuder på middagen.
Anmälan till: info@malaroff.se OSA senast 21 april.
Övrigt: Här kan du läsa föreningens verksamhetsberättelse

Dagordning:

§ 1 Öppnande
§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande
§ 3 Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
§ 4 Val av ordförande för mötet
§ 5 Val av justeringsman utöver ordförande för mötet
§ 6 Val av sekreterare för mötet
§ 7 Fastställande av dagordning för årsmötet
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning
§ 9 Revisionsberättelsen
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning
§ 11 Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
§ 12 Val av ordförande på ett år
§ 13 Val av övriga ledamöter på två år
§ 14 Återval och/eller fyllnadsval
§ 15 Val av revisorer och revisionssuppleanter på ett år
§ 16 Val av valberedning på ett år
§ 17 Fastställande av inträdes- och årsavgift
§ 18 Fastställande av arvode till styrelsen
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Avslutning

Gå med i styrelsen?

Är du också intresserad av att driva föreningen framåt? Maila oss gärna på info@malaroff.se

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar
MFFs styrelse

 

Lämna ett svar