Årsmötet 2013

Den 21 mars träffades vi för årsmöte 2013. Vi vill tacka årets värd Troxhammar krog för ett trevligt arrangemang och en fantastiskt god meny bestående av:

Vi vill också tacka Irene Gustavsson som nu lämnar styrelsen. Den nya styrelsen består av:

Stefan Paulsen/Färingsö Trä
Alvar Kårfors/Orto Novo
Mathias Lindmark/Handelsbanken
Joakim Becker/JB InformationsTeknik
Tessie Sjöstedt/TESSAB
John Sjöberg/Mälaröarnas HR Byrå
Janne Persson/Salabim Communication AB

Lämna ett svar