Motsvarar kommunens planer näringsidkarnas behov av tillgänglighet?

Foto: Susanna Hall Kihl/Vattenbussen AB

Foto: Susanna Hall Kihl/Vattenbussen AB

Kommunikationerna till och från öarna är centrala för oss som boende, men även för oss som driver näringsverksamhet. Kommunen och Trafikverket har jobbat hårt för att förverkliga en förbifart och ett fjärde körfält. På landstingsnivå har beslut fattats om trafikering på försök via vattenvägen. Men räcker ambitionsnivån?

Många är bekymrade över köerna och de allt längre pendlingstiderna. Vilka påfrestningar kommer de närmaste tio årens byggnationer att innebära? Vad händer när Brommaplan byggs om? Vad händer med markvärden och huspriser om tillgängligheten försämras? Konsekvenserna för oss näringsidkare lär bli kännbara.

Ensam kommer man sällan någonstans, men med en enad röst är det lättare att bli hörd. Nu tar Mälaröarnas Företagareförening initiativet att samla behovsägarna kring frågan. Våra systerorganisationer Selma Nätverk, Västerorts Handelskammare, Företagarna och Företagarföreningen EkeröCentrum bjuds så klart också in. Känner vi tillit till de lösningar som planeras? Är vi trygga med att framkomligheten inte ger negativa effekter på våra verksamheter? Eller bör vi göra något i frågan och hur kan vi i så fall påverka?

Torsdagen den 22 oktober samlas vi på Restaurang Jungfrusund för att prata ihop oss, få en samlad bild av planerade åtgärder samt diskutera frågan med lokala politiker. Kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) och oppositionsrådet Hanna Svensson (S) är inbjudna för att berätta om kommunens framtidsplaner och ge sin syn på saken.

Foto: Restaurang Jungfrusund 

Datum: 22 oktober  Restaurang Jungfrusund
Adress: Bryggavägen 133, Ekerö
Tid: Mingel från kl. 17.30. Programmet börjar kl. 18.00
Pris: 190 kr (medlem) 250 kr (icke medlem), betalas på plats. I priset ingår middag och dryck (alkoholfri)
Anmälan: Skickas till info@malaroff.se senast den 19 oktober

Väl mött!

Vänliga hälsningar
MFFs Styrelse


Lämna ett svar