Historia

Mälaröarnas företagareförening bildades 1973 och består idag av c:a 160 Ekeröföretag, vars huvudsakliga verksamhet utgår från Mälaröarna. Företagandet på öarna har sitt ursprung i de stenåldersjägare, som för 4000 år sedan drev näringsverksamhet för sitt uppehälle, samt de fiskare som under bronsåldern bosatte sig på Adelsö. Birka var själva knutpunkten i den rika Mälardalen under vikingatiden. Staden anlades på 700-talet och blev en viktig handelsplats liksom en internationell hamn för besökare från när och fjärran. På Adelsö ligger Hovgården som var kungens säte och i hamnviken står fortfarande den runsten, som välkomnade ankommande båtar. Från Kungsgården på Adelsö styrdes Birka och hela Mälardalen av svearnas kung. 1993 fördes Birka och Hovgården in på världsarvslistan. Kultur, entreprenörskap och företagande har mycket gemensamt! Åkerbruk, boskapsskötsel och blomstrande handelsträdgårdar har varit kännetecknande för Mälaröarna. Vem känner inte till den ädla potatisen Vit Drottning? Bellmans epistel nr 48 ”Solen glimmar blank och trind” ger en målande beskrivning av hur produkterna fraktades vattenvägen till torghandeln:

”Hör, var är ni hemma ni?
Ifrån Lovön komma vi
med grönsaker, silleri,
mjölk och äpplen klara!”

På 1800-talen förbättrades infrastrukturen och företagandet tog fart på allvar i och med Drottningholmsbron som byggdes 1787, Tappströmsbron som kom1828 samt Lullehovsbron som anlades 1830. Sedan 1900-talets början har enorma mängder av sand och grus schaktats ur Uppsalaåsen på Ekerö och Munsö. Mälaröarna stod för en fjärdedel av hela landets totala produktion av tegel. Stenhuggeriet i Stenhamra svarade för en dominerande del av Stockholms gatsten. Dessutom har ett antal filmer spelats in i stenbrottet! Det är med Mälaröarnas lera, sten och grus som huvudstadens hus och gator byggts.

Mälaröandan, som våra förfäder skapat, förvaltar vi i Mälaröarnas företagareförening.

För att sprida information om den mångfald av företag som finns här och för att öka förståelsen för vårt näringsliv samarbetar vi med Ekerö kommun, Handelskammaren och näringslivets organisationer. Mälaröarnas företagareförening (MFF) samverkar med kommunens näringslivschef och sitter med i kommunens näringslivsråd, där vi kan vara med och driva våra frågor.

Vi nätverkar genom våra populära inspirationsträffar, då vi ofta lyssnar till en inbjuden talare. Träffarnas huvudsyfte är att vi ska knyta kontakter, lära av varandra och ha trevligt tillsammans. Ofta får vi också prova företagets produkter.