Årsmöte 2019

Mälaröarnas företagareförenings årsmöte är ett säkert vårtecken! Det är dags att summera föregående verksamhetsår och att titta i kristallkulan inför det nya. Mötet hålls i år på Troxhammar golfklubb där vi efter mötet bjuds på en matig macka och måltidsdryck.

Varmt välkommen!

Datum: Tisdag 10 april
Plats: Troxhammar golfklubb, Ekeby gårds väg 1, 179 75 Skå.
Tid: Från kl. 17.00
 17.00 mingel
– 17.30 årsmöte
– 18.00 förtäring
Pris: Föreningen bjuder.
Anmälan till: info@malaroff.se OSA senast fredag 5 april.
OBS! 
Meddela samtidigt eventuella allergier/specialkost
Övrigt: Läs föreningens verksamhetsberättelse och budget 

DAGORDNING
§ 1 Öppnande
§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande
§ 3 Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
§ 4 Val av ordförande för mötet
§ 5 Val av justeringsman utöver ordförande för mötet
§ 6 Val av sekreterare för mötet
§ 7 Fastställande av dagordning för årsmötet
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning
§ 9 Revisionsberättelsen
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Val av ordförande på ett år
§ 13 Val av övriga ledamöter på två år
§ 14 Återval och/eller fyllnadsval
§ 15 Val av revisorer och revisionssuppleanter på ett år
§ 16 Val av valberedning på ett år
§ 17 Fastställande av inträdes- och årsavgift
§ 18 Fastställande av arvode till styrelsen
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Avslutning

Gå med i styrelsen?

Är du intresserad av att driva föreningen framåt? Maila oss gärna på info@malaroff.se

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar
MFFs styrelse