Inspirationsträff med Trafikverket – Lovö

Trafikverket om Förbifart Stockholm och tunnlarna på Lovön

Trafikverket bygger en ny sträckning av E4 – Förbifart Stockholm – väster om Stockholm. Vägen skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Vi besöker tunnelbygget på Lovön för att se hur det går.


(Tunnelbygge Förbifart Stockholm Foto: Trafikverket.se) 

En ny nord-sydlig vägbindelse under Mälaren

E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten går från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Byggtiden är cirka tio år med trafikstart 2026.

(På Lovön heter ramptunnlarna Slotts-, Torn-, Park- och Teatertunneln. Foto: Trafikverket.se) 

Lovö/Ekerö

Förbifart Stockholm kommer gå i tunnel under Mälaren och Lovön i Ekerö kommun. Den ansluter till väg 261, Ekerövägen med cirkulationsplatser vid Edeby och vid Tillflykten. Arbetstunnlarna på södra och norra Lovö beräknas vara klara under sommaren 2018. Därefter påbörjas arbetena med huvudtunnlarna.

Vi har stämt träff med Trafikverket som kommer att berätta om arbetet med Förbifart Stockholm. Några av oss kommer även att få följa med ner i tunnlarna, de kan dock endast ta med ett begränsat antal personer så det är först till kvarn som gäller! 

Datum: Tisdag 13 mars
Plats: Trafikverkets arbetsplats Förbifart Stockholm – Lovö tunnelbygget. Ta första vänster efter Edeby från Ekerö. Där ser ni våra flaggor.
Tid: Från kl. 17.30
 17.30 Mingel
– 18.00–19.00 Föreläsning med smörgås och kaffe/te
– 19.00–19.30 Tunnelvandring
– 19.30– Ev. frågor efter tunnelvandringen
Pris: Föreningen bjuder dig som är medlem. Icke medlem betalar 50 kr kontant eller via swish på plats.
Anmälan till: info@malaroff.se senast söndag 11 mars!
Vill du besöka tunnlarna? Skriv med det in din anmälan (max 15 pers – först till kvarn) samt din skostorlek då vi får låna specialskor. 
OBS! 
Meddela om du är vegetarian/allergiker.

Varmt välkommen!

Lämna ett svar