Syfte

- Vi lär oss genom våra inspirationsträffar där vi bjuder in en kunnig föreläsare. Olika ämnen tas upp som ledarskap, skatter, arbetsrätt m.m.

- Vi nätverkar genom våra populära Företagarluncher, där vi ses helt förutsättningslöst över en god lunch och pratar om företagande och livet i stort. Sista fredagen i varje månad ses vi på förbestämd plats, läs mer här>>.

- Vi påverkar kommunen genom att vi sitter med i näringslivsrådet. Ju starkare vår förening är desto tyngre väger våra frågor.

- Vi sparar pengar genom att ta del av medlemsebjudanden, läs mer >>.