Årsmöte 2018


Ett år går fort när man har trevligt och det har blivit dags för årsmöte igen. Vi sammanfattar året som har varit och smider planer för det nya. Mötet hålls på Jungfrusunds restaurang där vi efter mötet bjuds på hamburgare och dryck. 

Efter årsmötet får vi träffa Martin Forstner – egen företagare, visionär och entreprenör. Och synskadad. Martin är en otroligt inspirerande föreläsare som beskriver hur han tacklar de utmaningar han har som synskadad. Hur han har vänt sin så kallade ”funktionsnedsättning” till en fördel i sitt yrke som massör. Blinda har nämligen ett erkänt skickligt handlag och en väl utvecklad känslighet – vilket naturligtvis är en styrka i hans yrke. Läs mer om Martin på hans företagssida Synskadade Massörer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Tisdag 24 april
Plats: Restaurang Jungfrusund, Bryggavägen 133, 178 31 Ekerö.
Tid: Från kl. 18.00
 18.00 mingel
– 18.30 årsmöte
– 20.00 middag
– 20.30 föreläsare Martin Forstner
Pris: Föreningen bjuder på middagen.
Anmälan till: info@malaroff.se OSA senast fredag 20 april.
OBS! 
Meddela samtidigt eventuella allergier/specialkost
Övrigt: Läs föreningens verksamhetsberättelse och budget 

DAGORDNING
§ 1 Öppnande
§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande
§ 3 Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
§ 4 Val av ordförande för mötet
§ 5 Val av justeringsman utöver ordförande för mötet
§ 6 Val av sekreterare för mötet
§ 7 Fastställande av dagordning för årsmötet
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning
§ 9 Revisionsberättelsen
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning
§ 11 Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
§ 12 Rösta igenom stadge förändringen att styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter och en ordförande
§ 13 Val av ordförande på ett år
§ 14 Val av övriga ledamöter på två år
§ 15 Återval och/eller fyllnadsval
§ 16 Val av revisorer och revisionssuppleanter på ett år
§ 17 Val av valberedning på ett år
§ 18 Fastställande av inträdes- och årsavgift
§ 19 Fastställande av arvode till styrelsen
§ 20 Övriga frågor
§ 21 Avslutning

Gå med i styrelsen?

Är du intresserad av att driva föreningen framåt? Maila oss gärna på info@malaroff.se

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar
MFFs styrelse